Chào mừng bạn đến với VBTK HOUSES DESIGNS!

search

Google.com.vn VBTK HOUSES DESIGNS

Sofas -Mezzo

Mezzo

This is only a taste of your range of options. Click your favourite design to use Home Creator and customise our furniture.
********************************************************************************
From £1,995
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, dark brown Sazza fabric, £2,328. H86½xW206xD104cm. [Mezzo - M22]
.............................................................................................................................................................
From £3,295
Sofa with resting unit, available in fabrics and leathers. As shown, mocca Estoril leather, £6,460. H86½xW287xD156cm. [Mezzo - M33]
..............................................................................................................................................................
From £6,390
Corner sofa with lounging and resting unit, available in fabrics and leathers. As shown, stone Bahia leather, £11,203. H86½xW406xD315cm. [Mezzo - M40]
................................................................................................................................................................
From £6,390
Corner sofa with lounging and resting unit, available in fabrics and leathers. As shown, stone Bahia leather, £11,203. H86½xW406xD315cm. [Mezzo - M40]
...............................................................................................................................................................
From £2,295
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, black Rio leather, £3,338. H86½xW246xD104cm. [Mezzo - M23]
................................................................................................................................................................
From £1,995
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, off white Congo fabric, £2,759. H86½xW206xD104cm. [Mezzo - M22]
.................................................................................................................................................................
From £5,590
Corner sofa, available in fabrics and leathers. As shown, dark brown Sazza fabric, £6,249. H86½xW369xD285cm. [Mezzo - M58]
....................................................................................................................................................................
From £3,895
Corner sofa with lounging unit, available in fabrics and leathers. As shown, mocca Estoril leather, £8,037. H86½xW285xD235cm. [Mezzo - M42]
................................................................................................................................................................
From £3,595
Sofa with lounging and resting unit, available in fabrics and leathers. As shown, stone Bahia leather, £6,147. H86½xW317xD156cm. [Mezzo - M52]
.................................................................................................................................................................
From £2,295
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, white Rio leather, £3,338. H86½xW246xD104cm. [Mezzo - M23]

From £679
Footstool, available in fabrics and leathers. As shown, white Rio leather, £916. H41½xW84xD104cm. [Mezzo - M20]
...........................................................................................................................................................
From £4,995
Corner sofa with lounging unit, available in fabrics and leathers. As shown, stone Bahia leather, £9,099. H86½xW325xD315cm. [Mezzo - M35
...........................................................................................................................................................
From £2,295
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, light grey felt, £2,626. H86½xW246xD104cm. [Mezzo - M23]

From £679
Table with storage, available in fabrics and leathers. As shown, light grey felt/walnut veneer, £736. H47½xW102½xD60cm. [Mezzo - M26]
............................................................................................................................................................
From £679
Footstool, available in fabrics and leathers. As shown, white Rio leather, £916. H41½xW84xD104cm. [Mezzo - M20
...........................................................................................................................................................
From £2,295
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, stone Bahia leather, £4,037. H86½xW246xD104cm. [Mezzo - M23]
..............................................................................................................................................................
From £1,995
Sofa, available in fabrics and leathers. As shown, dark brown Rio leather, £2,931. H86½xW206xD104cm. [Mezzo - M22]

£79
Tray, black-stained oak veneer. W43xD30cm. [Quattro - 5050]
*********************************************************************************
Chi tiết liên hệ : 0917320070 : A.VIỆT

like

LIÊN HỆ VỚI VBTK HOUSES DESIGNS

MODA DESIGNS

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC -CẬP NHẬT MỖI NGÀY

BẢN ĐỒ DU LỊCH

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Blogger Gadgets