Chào mừng bạn đến với VBTK HOUSES DESIGNS!

search

Google.com.vn VBTK HOUSES DESIGNS

CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG


QUY ĐỊNH KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU CỌC KHOAN NHÔI ĐƯỜNG KÍNH NHỎ D300, D350, D400, D450, D500, D600

CHƯƠNG I : QUY ĐỊNH CHUNG

1.1 Qui phạm này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi bê tông cốt thép đường kính nhỏ làm móng các công trình.
1.2 Cho phép sử dụng áp lực của cột nước hoặc dung dịch vữa sét , Bentonite giữ thành ống vách lỗ khoan để thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ; 
1.3 Người chịu trách nhiệm thiết kế tổ chức thi công, chọn biện pháp, thiết bị máy móc và xây dựng công nghệ thi công chi tiết phải có trình độ và có kinh nghiệm về thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ. Các cán bộ, kỹ thuật viên, công nhân v.v.. tham gia thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ cần phải được huấn luyện và đào tạo tay nghề.
1.4 Phải lập qui trình công nghệ thi công cọc khoan nhồi đường kính nhỏ đối với từng loại máy khoan để hướng dẫn cho cán bộ, công nhân và mọi người tham gia hiểu rõ công nghệ trước khi tiến hành thi công. Thiết kế tổ chức thi công và công nghệ thi công phải được cấp có thẩm quyền duyệt.
1.5 Các phụ lục kèm theo Qui phạm này được sử dụng để tham khảo cho thi công và nghiệm thu cọc khoan nhồi.

like

LIÊN HỆ VỚI VBTK HOUSES DESIGNS

MODA DESIGNS

BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC -CẬP NHẬT MỖI NGÀY

BẢN ĐỒ DU LỊCH

CÁC BÀI LIÊN QUAN

Blogger Gadgets